Bưu điện văn hóa xã Sầm Dương

  • Mã bưu điện: 303270
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sầm Dương
  • Địa chỉ: Thôn Lương Thiện, Xã Trường Sinh (Sầm Dương), Huyện Sơn Dương
  • Điện thoại: 0972569286