Bưu điện Thượng Lâm

  • Mã bưu điện: 306360
  • Bưu cục: Bưu điện Thượng Lâm
  • Địa chỉ: Thôn Nà Liềm, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình
  • Điện thoại: 02073506900