Bưu điện khai thác cấp 2 KT Hàm Yên

  • Mã bưu điện: 305560
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hàm Yên
  • Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Tiến, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên
  • Điện thoại: 02073842889