Bưu điện văn hóa xã Đức Ninh

  • Mã bưu điện: 306010
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đức Ninh, Huyện Hàm Yên
  • Điện thoại: 0368902761