Bưu điện Thái Long

  • Mã bưu điện: 302400
  • Bưu cục: Bưu điện Thái Long
  • Địa chỉ: Thôn 2, Phường Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang
  • Điện thoại: 02073878202