Thái Bình

Bưu điện văn hóa xã Nam Phú

Mã bưu điện: 416610 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Phú Địa chỉ: Thôn Thúy Lạc, Xã Nam Phú, Huyện Tiền Hải Điện thoại: 0986487460

Bưu điện khai thác cấp 2 Tiền Hải

Mã bưu điện: 416320 Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Tiền Hải Địa chỉ: Phố Tiểu Hoàng, Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải Điện thoại: 02273.823678

Bưu điện văn phòng VP BĐH Tiền Hải

Mã bưu điện: 416208 Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Tiền Hải Địa chỉ: Phố Tiểu Hoàng, Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải Điện thoại: 02273823218

Bưu điện văn hóa xã Nam Thịnh

Mã bưu điện: 416600 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Thịnh Địa chỉ: Thôn Thiện Tường, Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải Điện thoại: 0915623262

Bưu điện văn hóa xã Bắc Hải

Mã bưu điện: 416450 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Hải Địa chỉ: Thôn An Phú, Xã Bắc Hải, Huyện Tiền Hải Điện thoại: 0794104717

Bưu điện văn hóa xã Phương Công

Mã bưu điện: 416410 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Công Địa chỉ: Thôn Cổ Rồng, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải Điện thoại: 0912086926

Bưu điện văn hóa xã Vân Trường

Mã bưu điện: 416420 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Trường Địa chỉ: Thôn Quân Bắc Đông, Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải Điện thoại: 0943652990

Bưu điện văn hóa xã Tây Tiến

Mã bưu điện: 416470 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tây Tiến Địa chỉ: Thôn Nguyệt Lũ, Xã Tây Tiến, Huyện Tiền Hải Điện thoại: 0972433658

Bưu điện văn hóa xã Tây Giang

Mã bưu điện: 416390 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tây Giang Địa chỉ: Thôn Giang Nam, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải Điện thoại: 0353501558

Bưu điện văn hóa xã Đông Quý

Mã bưu điện: 416280 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Quý Địa chỉ: Thôn Hải Nhuận, Xã Đông Quý, Huyện Tiền Hải Điện thoại: 0914446477