Bưu điện văn hóa xã Bắc Hải

  • Mã bưu điện: 416450
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Hải
  • Địa chỉ: Thôn An Phú, Xã Bắc Hải, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 0794104717