Bưu điện văn hóa xã Vũ Ninh

  • Mã bưu điện: 415820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, Xã Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 0936500275