Bưu điện Hưng Nhân

  • Mã bưu điện: 414540
  • Bưu cục: Bưu điện Hưng Nhân
  • Địa chỉ: Thôn Thị An, Thị trấn Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà
  • Điện thoại: 02273.862020