Bưu điện văn phòng VP BĐH Kiến Xương

  • Mã bưu điện: 415516
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Kiến Xương
  • Địa chỉ: Khu Quang Trung, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 02273821324