Bưu điện GD THÁI BÌNH

  • Mã bưu điện: 410000
  • Bưu cục: Bưu điện GD THÁI BÌNH
  • Địa chỉ: Sô´355, Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 02273.838643