Bưu điện văn hóa xã Thụy Duyên

  • Mã bưu điện: 413100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Duyên
  • Địa chỉ: Thôn Duyên Trữ, Xã Thụy Duyên, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0982838521