Bưu điện Thái Hòa

  • Mã bưu điện: 413380
  • Bưu cục: Bưu điện Thái Hòa
  • Địa chỉ: Thôn Tự Các, Xã Thái Hoà, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 02273.720002