Bưu điện văn hóa xã Hồng Lĩnh

  • Mã bưu điện: 414240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Lĩnh
  • Địa chỉ: Thôn Vũ Đông, Xã Hồng Lĩnh, Huyện Hưng Hà
  • Điện thoại: 0945763389