Bưu điện khai thác cấp 2 Thái Thụy

  • Mã bưu điện: 412880
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Thái Thụy
  • Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 02273.753473