Bưu điện văn hóa xã Đông Kinh

  • Mã bưu điện: 412250
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Kinh
  • Địa chỉ: Thôn Duyên Hà, Xã Đông Kinh, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 0943291058