Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Châu

  • Mã bưu điện: 413910
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Châu
  • Địa chỉ: Thôn Hoàng Xá, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Phụ
  • Điện thoại: 0364292095