Bưu điện Chợ Đác

  • Mã bưu điện: 415750
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Đác
  • Địa chỉ: Thôn Nam Hưng, Xã Vũ Lạc, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 02273.545500