Bưu điện văn hóa xã Nam Phú

  • Mã bưu điện: 416610
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Phú
  • Địa chỉ: Thôn Thúy Lạc, Xã Nam Phú, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 0986487460