Bưu điện Thụy Phong

  • Mã bưu điện: 413110
  • Bưu cục: Bưu điện Thụy Phong
  • Địa chỉ: Thôn Phong Lẫm, Xã Thụy Phong, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 02273.855003