Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Quỳnh Phụ

Danh sách 41 địa chỉ Bưu điện ở Quỳnh Phụ, Thái Bình: Bưu điện Quỳnh Phụ, Bưu điện Chợ Mụa, Bưu điện Bến Hiệp, Bưu điện Quỳnh Lang, Bưu điện Tư Môi, Bưu điện Chợ Hới, Bưu điện Cầu Vật, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hồng, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Minh, Bưu điện văn hóa xã An Thái, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hoa, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Thọ, Bưu điện văn hóa xã An Hiệp, Bưu điện văn hóa xã An Khê, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hoàng, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Lâm, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Khê, Bưu điện văn hóa xã An Ấp, Bưu điện văn hóa xã An Cầu, Bưu điện văn hóa xã An Ninh, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hải, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Sơn, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Châu, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hội, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hưng, Bưu điện văn hóa xã An Quý, Bưu điện văn hóa xã An Thanh, Bưu điện văn hóa xã An Lễ, Bưu điện văn hóa xã An Vũ, Bưu điện văn hóa xã An Vinh, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Xá, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Bảo, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Trang, Bưu điện văn hóa xã An Dục, Bưu điện văn hóa xã An Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Đông Hải, Bưu điện văn hóa xã An Tràng, Bưu điện văn hóa xã Đồng Tiến, Bưu cục khai thác cấp 2 Quỳnh Phụ, Bưu cục văn phòng VP BĐH Quỳnh Phụ

Bưu điện Quỳnh Phụ

 • Mã bưu điện: 413600
 • Bưu cục: Bưu điện Quỳnh Phụ
 • Địa chỉ: Khu 1b, Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 02273.863261

Bưu điện Chợ Mụa

 • Mã bưu điện: 413810
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Mụa
 • Địa chỉ: Thôn Vũ Xá, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 02273.864002

Bưu điện Bến Hiệp

 • Mã bưu điện: 413760
 • Bưu cục: Bưu điện Bến Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn Bến Hiệp, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 02273.863431

Bưu điện Quỳnh Lang

 • Mã bưu điện: 413990
 • Bưu cục: Bưu điện Quỳnh Lang
 • Địa chỉ: Thôn Bương Thượng, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 02273.945306

Bưu điện Tư Môi

 • Mã bưu điện: 413860
 • Bưu cục: Bưu điện Tư Môi
 • Địa chỉ: Thôn An Bài, Thị Trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 02273.867017

Bưu điện Chợ Hới

 • Mã bưu điện: 414020
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Hới
 • Địa chỉ: Thôn Trình Nguyên, Xã Quỳnh Nguyên, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 02273.923394

Bưu điện Cầu Vật

 • Mã bưu điện: 414050
 • Bưu cục: Bưu điện Cầu Vật
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Kỷ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 02273.865002

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hồng

 • Mã bưu điện: 413730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hồng
 • Địa chỉ: Thôn La Vân 1, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0805535382

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Minh

 • Mã bưu điện: 413620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Minh
 • Địa chỉ: Thôn An Ký Trung, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0916662763

Bưu điện văn hóa xã An Thái

 • Mã bưu điện: 413790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Thái
 • Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã An Thái, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0845562686

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hoa

 • Mã bưu điện: 413750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hoa
 • Địa chỉ: Thôn Bái Trang, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0916253288

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Thọ

 • Mã bưu điện: 413770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Thọ
 • Địa chỉ: Thôn MINH ĐỨC, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0943637388

Bưu điện văn hóa xã An Hiệp

 • Mã bưu điện: 413780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn Nguyên Xá, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0853216289

Bưu điện văn hóa xã An Khê

 • Mã bưu điện: 413920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Khê
 • Địa chỉ: Thôn Lộng Khê 1, Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0912919468

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hoàng

 • Mã bưu điện: 413940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hoàng
 • Địa chỉ: Thôn Ngõ Mưa, Xã Quỳnh Hoàng, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0326337956

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Lâm

 • Mã bưu điện: 413970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Ngọc Tiến, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0363882119

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Khê

 • Mã bưu điện: 413921
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Khê
 • Địa chỉ: Thôn Kỹ Trang, Xã Quỳnh Khê, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0914282453

Bưu điện văn hóa xã An Ấp

 • Mã bưu điện: 413650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Ấp
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã An Ấp, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0915528199

Bưu điện văn hóa xã An Cầu

 • Mã bưu điện: 413800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Cầu
 • Địa chỉ: Thôn Trung Châu Tây, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 864103

Bưu điện văn hóa xã An Ninh

 • Mã bưu điện: 413840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Ninh
 • Địa chỉ: Thôn Phố Lầy, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0916640557

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hải

 • Mã bưu điện: 413611
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hải
 • Địa chỉ: Thôn An Phú, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0945030307

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Sơn

 • Mã bưu điện: 413900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Thượng Thọ, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0914426568

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Mỹ

 • Mã bưu điện: 413890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Châu Tiến, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0386200811

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Châu

 • Mã bưu điện: 413910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Châu
 • Địa chỉ: Thôn Hoàng Xá, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0364292095

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hội

 • Mã bưu điện: 413640
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hội
 • Địa chỉ: Thôn Nguyên Xá, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0396910275

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hưng

 • Mã bưu điện: 414000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Tài Giá, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0965476242

Bưu điện văn hóa xã An Quý

 • Mã bưu điện: 413660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Quý
 • Địa chỉ: Thôn Lai Ổn, Xã An Quý, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0977707815

Bưu điện văn hóa xã An Thanh

 • Mã bưu điện: 413870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Thanh
 • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Thanh, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0977944044

Bưu điện văn hóa xã An Lễ

 • Mã bưu điện: 413680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Lễ
 • Địa chỉ: Thôn Đào Động, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0965384666

Bưu điện văn hóa xã An Vũ

 • Mã bưu điện: 413700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Vũ
 • Địa chỉ: Thôn Đại Điền, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0338360646

Bưu điện văn hóa xã An Vinh

 • Mã bưu điện: 413670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Vinh
 • Địa chỉ: Thôn Hương Hòa, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0335256768

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Xá

 • Mã bưu điện: 414010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Xá
 • Địa chỉ: Thôn Xuân La, Xã Quỳnh Xá, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0946656205

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Bảo

 • Mã bưu điện: 414030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Bảo
 • Địa chỉ: Thôn Nam Đài, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0912211362

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Trang

 • Mã bưu điện: 414040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Trang
 • Địa chỉ: Thôn Khang Ninh, Xã Quỳnh Trang, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0912211362

Bưu điện văn hóa xã An Dục

 • Mã bưu điện: 413710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Dục
 • Địa chỉ: Thôn An Mỹ, Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0916867063

Bưu điện văn hóa xã An Mỹ

 • Mã bưu điện: 413880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Tô Đê, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0949149866

Bưu điện văn hóa xã Đông Hải

 • Mã bưu điện: 414051
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Hải
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Cừ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0912872882

Bưu điện văn hóa xã An Tràng

 • Mã bưu điện: 413690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Tràng
 • Địa chỉ: Thôn Trung, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0947459443

Bưu điện văn hóa xã Đồng Tiến

 • Mã bưu điện: 413720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Đông Hòe, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 0917724234

Bưu cục khai thác cấp 2 Quỳnh Phụ

 • Mã bưu điện: 413630
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Quỳnh Phụ
 • Địa chỉ: Khu 1b, Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 02273.863261

Bưu cục văn phòng VP BĐH Quỳnh Phụ

 • Mã bưu điện: 413606
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Quỳnh Phụ
 • Địa chỉ: Khu 1b, Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 02273863267