Bưu điện văn hóa xã Thụy Sơn

  • Mã bưu điện: 413040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Nhạo Sơn, Xã Thụy Sơn, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0917921706