Bưu điện văn phòng VP BĐH Đông Hưng

  • Mã bưu điện: 412641
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Đông Hưng
  • Địa chỉ: Sô´05, Tổ 8, Thị Trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 02273851906