Bưu điện văn hóa xã Đông Quý

  • Mã bưu điện: 416280
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Quý
  • Địa chỉ: Thôn Hải Nhuận, Xã Đông Quý, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 0914446477