Bưu điện văn hóa xã Tây Giang

  • Mã bưu điện: 416390
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tây Giang
  • Địa chỉ: Thôn Giang Nam, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 0353501558