Bưu điện văn hóa xã Bách Thuận

  • Mã bưu điện: 415130
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bách Thuận
  • Địa chỉ: Thôn Bách Tính, Xã Bách Thuận, Huyện Vũ Thư
  • Điện thoại: 0968836306