Bưu điện Chợ Lụ

  • Mã bưu điện: 415580
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Lụ
  • Địa chỉ: Thôn An Thái, Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 02273.810282