Bưu điện văn hóa xã Quyết Tiến

  • Mã bưu điện: 415620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quyết Tiến
  • Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Quyết Tiến, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 0916985298