Bưu điện văn hóa xã Hồng Tiến

  • Mã bưu điện: 415990
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Tiến
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hồng Tiến, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 0945722156