Bưu điện Cống Rút

  • Mã bưu điện: 414360
  • Bưu cục: Bưu điện Cống Rút
  • Địa chỉ: Thôn Nhân Phú, Xã Hùng Dũng, Huyện Hưng Hà
  • Điện thoại: 02273.975004