Bưu điện văn hóa xã Vũ Công

  • Mã bưu điện: 415800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Công
  • Địa chỉ: Thôn Trà Vi Nam, Xã Vũ Công, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 0363999427