Bưu điện văn phòng VP BĐH Thái Thụy

  • Mã bưu điện: 412811
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Thái Thụy
  • Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 02273706258