Bưu điện An Lễ

  • Mã bưu điện: 412590
  • Bưu cục: Bưu điện An Lễ
  • Địa chỉ: Thôn Gia Lễ, Xã Đông Mỹ, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 02273.795027