Bưu điện văn hóa xã Thụy Phúc

  • Mã bưu điện: 413030
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Phúc
  • Địa chỉ: Thôn Ri Phúc, Xã Thụy Phúc, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0852296168