Bưu điện Kiến Xương

  • Mã bưu điện: 415500
  • Bưu cục: Bưu điện Kiến Xương
  • Địa chỉ: Khu Công Hòa, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 02273.821784