Bưu điện văn phòng VP BĐH Hưng Hà

  • Mã bưu điện: 414212
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Hưng Hà
  • Địa chỉ: Khu Nhân Cầu 1, Thị Trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà
  • Điện thoại: 02273861389