Bưu điện văn hóa xã Thụy Tân

  • Mã bưu điện: 412970
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Tân
  • Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Thụy Tân, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0942998638