Bưu điện khai thác cấp 1 KTC1 Thái Bình

  • Mã bưu điện: 410100
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Thái Bình
  • Địa chỉ: Sô´355, Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 02273.831756