Bưu điện văn hóa xã Thụy Thanh

  • Mã bưu điện: 413090
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Thanh
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Do, Xã Thụy Thanh, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0936839130