Bưu điện văn hóa xã Hoa Lư

  • Mã bưu điện: 412480
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoa Lư
  • Địa chỉ: Thôn Kim Bôi, Xã Hoa Lư, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 0917923173