Bưu điện văn hóa xã Nam Thịnh

  • Mã bưu điện: 416600
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Thịnh
  • Địa chỉ: Thôn Thiện Tường, Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 0915623262