Bưu điện văn hóa xã Chí Hoà

  • Mã bưu điện: 414526
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chí Hoà
  • Địa chỉ: Thôn Vị Giang, Xã Chí Hoà, Huyện Hưng Hà
  • Điện thoại: 0917839792