Bưu điện văn hóa xã Thái Nguyên

  • Mã bưu điện: 413240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Nguyên
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Lương, Xã Thái Nguyên, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0917922419