Bưu điện văn hóa xã Vhx Vũ Phúc

  • Mã bưu điện: 411790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vhx Vũ Phúc
  • Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, Xã Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 02273649116