Bưu điện Hướng Tân

  • Mã bưu điện: 416490
  • Bưu cục: Bưu điện Hướng Tân
  • Địa chỉ: Thôn Hướng Tân, Xã Nam Hà, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 02273.681363