Địa chỉ bưu điện tại Thái Thuỵ, Thái Bình

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Thái Thuỵ thuộc tỉnh Thái Bình: Bưu điện Thái Thụy, Bưu điện Thụy Xuân, Bưu điện Chợ Giành, Bưu điện Thụy Phong, Bưu điện Thái Hòa, Bưu điện Chợ Thượng, Bưu điện Cầu Cau, Bưu điện Chợ Tây, Bưu điện văn hóa xã Thụy Hải, Bưu điện văn hóa xã Thụy Lương, Bưu điện văn hóa xã Thụy Trình, Bưu điện văn hóa xã Thụy Quỳnh, Bưu điện văn hóa xã Thụy Hồng, Bưu điện văn hóa xã Thụy Dũng, Bưu điện văn hóa xã Thụy An, Bưu điện văn hóa xã Thụy Trường, Bưu điện văn hóa xã Thụy Tân, Bưu điện văn hóa xã Hồng Quỳnh, Bưu điện văn hóa xã Thụy Bình, Bưu điện văn hóa xã Thụy Dương, Bưu điện văn hóa xã Thụy Việt, Bưu điện văn hóa xã Thụy Phúc, Bưu điện văn hóa xã Thụy Hưng, Bưu điện văn hóa xã Thụy Dân, Bưu điện văn hóa xã Thụy Chính, Bưu điện văn hóa xã Thụy Ninh, Bưu điện văn hóa xã Thụy Duyên, Bưu điện văn hóa xã Thụy Thanh, Bưu điện văn hóa xã Thụy Sơn, Bưu điện văn hóa xã Thụy Liên, Bưu điện văn hóa xã Thuỵ hà, Bưu điện văn hóa xã Thái Thượng, Bưu điện văn hóa xã Thái Nguyên, Bưu điện văn hóa xã Thái Thủy, Bưu điện văn hóa xã Thái Dương, Bưu điện văn hóa xã Thái Giang, Bưu điện văn hóa xã Thái An, Bưu điện văn hóa xã Thái Hồng, Bưu điện văn hóa xã Thái Sơn, Bưu điện văn hóa xã Thái Hà, Bưu điện văn hóa xã Thái Xuyên, Bưu điện văn hóa xã Thái Đô, Bưu điện văn hóa xã Thái Tân, Bưu điện văn hóa xã Thái Thuần, Bưu điện văn hóa xã Thái Học, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lộc, Bưu điện văn hóa xã Thái Thành, Bưu điện văn hóa xã Thái Thọ, Bưu cục khai thác cấp 2 Thái Thụy, Bưu cục văn phòng VP BĐH Thái Thụy

Bưu điện Thái Thụy

 • Mã bưu điện: 412800
 • Bưu cục: Bưu điện Thái Thụy
 • Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 02273.753474

Bưu điện Thụy Xuân

 • Mã bưu điện: 412920
 • Bưu cục: Bưu điện Thụy Xuân
 • Địa chỉ: Thôn Vạn Xuân Nam, Xã Thụy Xuân, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 02273.859003

Bưu điện Chợ Giành

 • Mã bưu điện: 412980
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Giành
 • Địa chỉ: Thôn An Định, Xã Thụy Văn, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 02273.856003

Bưu điện Thụy Phong

 • Mã bưu điện: 413110
 • Bưu cục: Bưu điện Thụy Phong
 • Địa chỉ: Thôn Phong Lẫm, Xã Thụy Phong, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 02273.855003

Bưu điện Thái Hòa

 • Mã bưu điện: 413380
 • Bưu cục: Bưu điện Thái Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Tự Các, Xã Thái Hoà, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 02273.720002

Bưu điện Chợ Thượng

 • Mã bưu điện: 413180
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Thượng
 • Địa chỉ: Thôn Nha Xuyên, Xã Thái Phúc, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 02273.770480

Bưu điện Cầu Cau

 • Mã bưu điện: 413220
 • Bưu cục: Bưu điện Cầu Cau
 • Địa chỉ: Thôn Văn Hàn Bắc, Xã Thái Hưng, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 02273.854002

Bưu điện Chợ Tây

 • Mã bưu điện: 413300
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Tây
 • Địa chỉ: Thôn Đoài Thịnh, Xã Thái Thịnh, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 02273.729265

Bưu điện văn hóa xã Thụy Hải

 • Mã bưu điện: 412820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Hải
 • Địa chỉ: Thôn Quang Lang Đông, Xã Thụy Hải, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0834869184

Bưu điện văn hóa xã Thụy Lương

 • Mã bưu điện: 412830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Lương
 • Địa chỉ: Thôn Hổ Đội 1, Xã Thụy Lương, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0327607156

Bưu điện văn hóa xã Thụy Trình

 • Mã bưu điện: 412890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Trình
 • Địa chỉ: Thôn Thôn Đoài, Xã Thụy Trình, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0916976378

Bưu điện văn hóa xã Thụy Quỳnh

 • Mã bưu điện: 412870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Quỳnh
 • Địa chỉ: Thôn Kha Lý, Xã Thụy Quỳnh, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0399755034

Bưu điện văn hóa xã Thụy Hồng

 • Mã bưu điện: 412840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Hồng
 • Địa chỉ: Thôn Vạn Đồn, Xã Thụy Hồng, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0945987616

Bưu điện văn hóa xã Thụy Dũng

 • Mã bưu điện: 412850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Dũng
 • Địa chỉ: Thôn Diêm Tỉnh, Xã Thụy Dũng, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0767114881

Bưu điện văn hóa xã Thụy An

 • Mã bưu điện: 412960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy An
 • Địa chỉ: Thôn An Cố̉ Trung, Xã Thụy An, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0977750724

Bưu điện văn hóa xã Thụy Trường

 • Mã bưu điện: 412940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Trường
 • Địa chỉ: Thôn Chỉ Bồ, Xã Thụy Trường, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0948568409

Bưu điện văn hóa xã Thụy Tân

 • Mã bưu điện: 412970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Tân
 • Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Thụy Tân, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0942998638

Bưu điện văn hóa xã Hồng Quỳnh

 • Mã bưu điện: 412860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Quỳnh
 • Địa chỉ: Thôn Tây Thuận, Xã Hồng Quỳnh, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0917288369

Bưu điện văn hóa xã Thụy Bình

 • Mã bưu điện: 412990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Bình
 • Địa chỉ: Thôn An Ninh, Xã Thụy Bình, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 01254598125

Bưu điện văn hóa xã Thụy Dương

 • Mã bưu điện: 413000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Dương
 • Địa chỉ: Thôn Lai Triều, Xã Thụy Dương, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 01662622269

Bưu điện văn hóa xã Thụy Việt

 • Mã bưu điện: 413010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Việt
 • Địa chỉ: Thôn An Cúc Đông, Xã Thụy Việt, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0815806555

Bưu điện văn hóa xã Thụy Phúc

 • Mã bưu điện: 413030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Phúc
 • Địa chỉ: Thôn Ri Phúc, Xã Thụy Phúc, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0852296168

Bưu điện văn hóa xã Thụy Hưng

 • Mã bưu điện: 413020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Thu Cúc, Xã Thụy Hưng, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0989386108

Bưu điện văn hóa xã Thụy Dân

 • Mã bưu điện: 413120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Dân
 • Địa chỉ: Thôn An Dân Trên, Xã Thụy Dân, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0336546871

Bưu điện văn hóa xã Thụy Chính

 • Mã bưu điện: 413080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Chính
 • Địa chỉ: Thôn Chính, Xã Thụy Chính, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0917921735

Bưu điện văn hóa xã Thụy Ninh

 • Mã bưu điện: 413060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Ninh
 • Địa chỉ: Thôn Hệ, Xã Thụy Ninh, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0986596111

Bưu điện văn hóa xã Thụy Duyên

 • Mã bưu điện: 413100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Duyên
 • Địa chỉ: Thôn Duyên Trữ, Xã Thụy Duyên, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0982838521

Bưu điện văn hóa xã Thụy Thanh

 • Mã bưu điện: 413090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Thanh
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Do, Xã Thụy Thanh, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0936839130

Bưu điện văn hóa xã Thụy Sơn

 • Mã bưu điện: 413040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Nhạo Sơn, Xã Thụy Sơn, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0917921706

Bưu điện văn hóa xã Thụy Liên

 • Mã bưu điện: 412900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Liên
 • Địa chỉ: Thôn An Lệnh, Xã Thụy Liên, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0386729941

Bưu điện văn hóa xã Thuỵ hà

 • Mã bưu điện: 412915
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuỵ hà
 • Địa chỉ: Thôn Ngoại Trình, Xã Thụy Hà, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0942022545

Bưu điện văn hóa xã Thái Thượng

 • Mã bưu điện: 413400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Thượng
 • Địa chỉ: Thôn Các Đông, Xã Thái Thượng, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0938523226

Bưu điện văn hóa xã Thái Nguyên

 • Mã bưu điện: 413240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Nguyên
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Lương, Xã Thái Nguyên, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0917922419

Bưu điện văn hóa xã Thái Thủy

 • Mã bưu điện: 413230
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Minh Khai, Xã Thái Thủy, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0917921895

Bưu điện văn hóa xã Thái Dương

 • Mã bưu điện: 413200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Dương
 • Địa chỉ: Thôn Trần Phú, Xã Thái Dương, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0912858780

Bưu điện văn hóa xã Thái Giang

 • Mã bưu điện: 413130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Giang
 • Địa chỉ: Thôn Phất Lộc Tiến, Xã Thái Giang, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0327245891

Bưu điện văn hóa xã Thái An

 • Mã bưu điện: 413250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái An
 • Địa chỉ: Thôn Lễ Thần Nam, Xã Thái An, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 854271

Bưu điện văn hóa xã Thái Hồng

 • Mã bưu điện: 413210
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Hồng
 • Địa chỉ: Thôn Vị Dương Đoài, Xã Thái Hồng, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0394528862

Bưu điện văn hóa xã Thái Sơn

 • Mã bưu điện: 413150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Kim Thành, Xã Thái Sơn, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0982817889

Bưu điện văn hóa xã Thái Hà

 • Mã bưu điện: 413170
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Hà
 • Địa chỉ: Thôn Đông Hưng, Xã Thái Hà, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0335030585

Bưu điện văn hóa xã Thái Xuyên

 • Mã bưu điện: 413330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Xuyên
 • Địa chỉ: Thôn Lũng Đầu, Xã Thái Xuyên, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0376014337

Bưu điện văn hóa xã Thái Đô

 • Mã bưu điện: 413360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Đô
 • Địa chỉ: Thôn Nam Duyên, Xã Thái Đô, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0917922470

Bưu điện văn hóa xã Thái Tân

 • Mã bưu điện: 413320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Tân
 • Địa chỉ: Thôn Hồng Thái, Xã Thái Tân, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0971804938

Bưu điện văn hóa xã Thái Thuần

 • Mã bưu điện: 413280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Thuần
 • Địa chỉ: Thôn Vị Nguyên, Xã Thái Thuần, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0945422568

Bưu điện văn hóa xã Thái Học

 • Mã bưu điện: 413310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Học
 • Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã Thái Học, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0977360470

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lộc

 • Mã bưu điện: 413340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lộc
 • Địa chỉ: Thôn Cao Mỹ Cổ Lũng, Xã Mỹ Lộc, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 854165

Bưu điện văn hóa xã Thái Thành

 • Mã bưu điện: 413260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Thành
 • Địa chỉ: Tiểu Khu Tuân Nghĩa, Xã Thái Thành, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0915638268

Bưu điện văn hóa xã Thái Thọ

 • Mã bưu điện: 413290
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Thọ
 • Địa chỉ: Thôn Độc Lập, Xã Thái Thọ, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 0917922347

Bưu cục khai thác cấp 2 Thái Thụy

 • Mã bưu điện: 412880
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Thái Thụy
 • Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 02273.753473

Bưu cục văn phòng VP BĐH Thái Thụy

 • Mã bưu điện: 412811
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Thái Thụy
 • Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thuỵ
 • Điện thoại: 02273706258