Bưu điện văn hóa xã Thụy Việt

  • Mã bưu điện: 413010
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Việt
  • Địa chỉ: Thôn An Cúc Đông, Xã Thụy Việt, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0815806555