Bưu điện Đông Hưng

  • Mã bưu điện: 412100
  • Bưu cục: Bưu điện Đông Hưng
  • Địa chỉ: Tổ 3, Thị Trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 02273.851222