Bưu điện Tân Đệ

  • Mã bưu điện: 415120
  • Bưu cục: Bưu điện Tân Đệ
  • Địa chỉ: Thôn Bổng Điền Bắc, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư
  • Điện thoại: 02273.825001