Bưu điện Chợ Giành

  • Mã bưu điện: 412980
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Giành
  • Địa chỉ: Thôn An Định, Xã Thụy Văn, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 02273.856003